Tin tức

Quốc Việt hoàn thành xuất sắc dự án PHIN - Nestle Trị An

Tháng 03/2023, QV đã chính thức nghiệm thu, bàn giao hoàn thành các hạng mục thi công thuộc dự án PHIN - nhà máy Nestle Trị An. Đây là một trong những dự án tiêu biểu, trọng điểm, khẳng định thêm vị thế và uy tín của Quốc Việt trong lĩnh vực F&B nói riêng và trong thị trường M&E, automation nói chung.

 

Bài trước Bài sau
index