Tin tức

Internal traning - 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ

7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ giúp cho Doanh nghiệp xây dựng 1 nền văn hóa nền tảng, mang lại thành công vượt trội và bền vững cho doanh nghiệp.

Và Quốc Việt trong hành trình xây dựng bản sắc văn hóa cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Chính vì vậy - Quốc Việt đã tổ chức 1 buổi training nội bộ để nâng cao kỹ năng mềm cho các QVer diễn ra vào ngày 15/06/2023

Thói Quen 1: Sống kiểu kiến tạo

Thói Quen 2: Bắt đầu bằng đích đến

Thói Quen 3: Ưu tiên điều quan trọng

Thói Quen 4: Tư duy cùng thắng

Thói Quen 5: Thấu hiểu rồi được hiểu

Thói Quen 6: Cùng tạo cách mới

Thói Quen 7: Rèn mới bản thân

Stephen R. Covey - người khai sinh “7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ” từng nói: “Nếu bạn áp dụng dù chỉ một trong 7 Thói quen ngay hôm nay, bạn có thể nhận thấy những kết quả tức thời; nhưng đây là một hành trình trọn đời – một lời hứa của cuộc sống.”

 

Bài trước Bài sau
index