Sản phẩm nổi bật

Nhà máy Crown Coffee

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, tủ điện nguồn, tủ điều khiển cho nhà máy Crown Coffee

Nhà máy Nestle Trị An

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, thang máng cáp, tủ điều khiển, tủ nguồn cho khu vực Egron & Wet process - Dự án PHIN (Nestle Trị An)

Nhà máy thạch cao VGSI

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, thang máng cáp, đi dây, đấu nối cho nhà máy thạch cao VGSI

index