Tin tức

Quốc Việt tự hào là nhà thầu tham dự chương trình "1 triệu giờ làm việc an toàn - dự án PHIN Nestle Trị An"

Dự án PHIN tại nhà máy Nestle Trị An chào mừng đạt mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn, QUỐC VIỆT tự hào là nhà thầu chính hệ thống điện cho khu vực Spray Dryer và Wet Process.

Dự án PHIN là một trong những dự án tiêu biểu, trọng điểm của Nhà máy Nestle Trị An, dự kiến hoàn thành và chạy máy vào tháng 02/2023.

Bài trước
index