Trang chủ

Nhà máy Nestle Trị An

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, thang máng cáp, tủ điều khiển, tủ nguồn cho khu vực Egron & Wet process - Dự án PHIN (Nestle Trị An)

index