Tất cả sản phẩm

Crown Coffee Factory

Supply and install electrical system, power panel, control panel for Crown Coffee factory.

Nhà máy Crown Coffee

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, tủ điện nguồn, tủ điều khiển cho nhà máy Crown Coffee

Nhà máy thạch cao VGSI

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, thang máng cáp, đi dây, đấu nối cho nhà máy thạch cao VGSI

Nhà máy Nestle Trị An

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, thang máng cáp, tủ điều khiển, tủ nguồn cho khu vực Egron & Wet process - Dự án PHIN (Nestle Trị An)

index