04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun
Di cư và hiện đại hóa

Hệ thống giám sát khí nén

Hệ thống giám sát cơ sở rung động

Hệ thống giám sát độ đục của dầu

Giám sát thời gian thực của quá trình làm khô

Hệ thống mã vạch

Hệ thống phân loại sản phẩm

Phân loại hệ màu

Hệ thống robot xếp pallet

Kết nối các máy nhà máy greenfield hoặc brownfield của bạn từ PLC hoặc cảm biến, QV cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet of Things công nghiệp bằng cách sử dụng các nền tảng hàng đầu như PTC Thingworkx, Rockwell Automations FactoryTalk cho các trường hợp sử dụng trong nhà máy.

MES được kết nối với ERP để cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát dữ liệu từ đầu đến cuối cho người quản lý sản xuất và công nhân của bạn. Chúng tôi có thể triển khai các giải pháp quản lý năng lượng, bảo trì dự đoán và quản lý tài sản cho các hoạt động và chuỗi cung ứng của bạn.