04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

Thêm độ chính xác và nhất quán cho việc lái, chèn và lắp ráp vít.

Xử lý vật liệu để làm cho các ứng dụng đóng gói, xếp hàng, chọn và xếp BIN trở nên dễ dàng.

Robots đa năng đã khai thác Quốc Việt để trở thành một phần trong mạng lưới đối tác của mình. Bao gồm cả UR Cobots vào các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của Quốc Việt đã mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh giúp các công ty giải quyết vấn đề vận hành nhà máy một cách hiệu quả về chi phí.

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM; Thứ Bảy, 08:00 AM - 12:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Trường hợp sử dụng gần đây

Ứng dụng truyền động cho máy nén trong các công ty thực phẩm và đồ uống.

Đẩy nhanh sản xuất và cải thiện lợi nhuận của công ty trong khi vẫn duy trì chất lượng cao

Thêm độ chính xác và nhất quán cho việc lái, chèn và lắp ráp vít.

Xử lý vật liệu để làm cho các ứng dụng đóng gói, xếp hàng, chọn và xếp BIN trở nên dễ dàng.

Hệ thống dẫn đường bằng robot

Trường hợp sử dụng phổ biến

Robots đa năng đã khai thác Quốc Việt để trở thành một phần trong mạng lưới đối tác của mình. Bao gồm cả UR Cobots vào các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của Quốc Việt đã mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh giúp các công ty giải quyết vấn đề vận hành nhà máy một cách hiệu quả về chi phí.

Thêm độ chính xác và nhất quán cho việc lái, chèn và lắp ráp vít.

Ứng dụng truyền động cho máy nén trong các công ty thực phẩm và đồ uống.

Hệ thống kiểm soát chất lượng.

Đẩy nhanh sản xuất và cải thiện lợi nhuận của công ty trong khi vẫn duy trì chất lượng cao