04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun
Tự động hóa

SCADA (Kiểm soát Giám sát và Thu thập Dữ liệu)

Thiết kế, lập trình hệ thống SCADA
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Thiết kế, lập trình hệ thống SCADA
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Thư viện

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM; Thứ Bảy, 08:00 AM - 12:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Kinh nghiệm liên quan

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Cung cấp, lắp đặt và vận hành

Thiết kế, lắp ráp bảng điều khiển MSB

Thiết kế, lắp ráp bảng MCC
Cài đặt, kết nối và vận hành

Kinh nghiệm gần đây

Kết nối máy móc và cảm biến về năng lượng / tiện ích, số hóa hướng dẫn công việc và cuối cùng là triển khai MES.

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Sửa đổi Bảng điều khiển Wisconsin.