04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun
Tự động hóa

Nâng cấp PLC / Hệ thống làm lạnh

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa cho Emergent Cold

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Kinh nghiệm liên quan

Cung cấp, lắp đặt và vận hành

Thiết kế, lắp ráp bảng điều khiển MSB

Thiết kế, lắp ráp bảng MCC
Cài đặt, kết nối và vận hành

Cung cấp UPS (2 UPS đang chạy với dự phòng nóng)
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Kinh nghiệm gần đây

Kết nối máy móc và cảm biến về năng lượng / tiện ích, số hóa hướng dẫn công việc và cuối cùng là triển khai MES.

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Sửa đổi Bảng điều khiển Wisconsin.

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống MV & LV và Bảng điều khiển dòng.