04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

(Developer) KỸ SƯ LẬP TRÌNH (12tr-15tr)

Mô tả công việc:

- Dựa vào sourcode có sẵn phát triển thêm tính năng của phần mềm cho các dự án mới, bảo trì phần mềm.

- Tổ chức cơ sở dữ liệu như: MSSQL, Oracle, MySQL, Azure.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trình độ đại học, chuyên ngành về lập trình.

- Kinh nghiệm làm việc: Mới ra trường hoặc kinh nghiệm 1 năm

- Lập trình thành thạo về ngôn ngữ: C# (.NET) 2. Java (Optional) 3. Database (Microsoft SQL Database)

- Biết tổ chức cơ sở dữ liệu, truy vấn chuyên sâu.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin, tiếng anh giao tiếp basic


Lương từ  9tr - 15tr thỏa thuận theo năng lực, có nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển.

Sử dụng tốt phần mềm Auto cad 2D, triển khai bản vẽ thi công.

Có khả năng thiết kế hệ thống đện, bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới và nâng cấp.

Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án nhà máy.

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.

Được các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm hổ trợ nhanh nắm bắt công việc.

Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Bộ Phận Dự Án giao.

Thể loại

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM; Thứ Bảy, 08:00 AM - 12:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Tuyển dụng gần đây

(Developer) KỸ SƯ LẬP TRÌNH (12tr-15tr)

Mô tả công việc:

- Dựa vào sourcode có sẵn phát triển thêm tính năng của phần mềm cho các dự án mới, bảo trì phần mềm.

- Tổ chức cơ sở dữ liệu như: MSSQL, Oracle, MySQL, Azure.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trình độ đại học, chuyên ngành về lập trình.

- Kinh nghiệm làm việc: Mới ra trường hoặc kinh nghiệm 1 năm

- Lập trình thành thạo về ngôn ngữ: C# (.NET) 2. Java (Optional) 3. Database (Microsoft SQL Database)

- Biết tổ chức cơ sở dữ liệu, truy vấn chuyên sâu.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin, tiếng anh giao tiếp basic


Lương từ  9tr - 15tr thỏa thuận theo năng lực, có nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển.

Sử dụng tốt phần mềm Auto cad 2D, triển khai bản vẽ thi công.

Có khả năng thiết kế hệ thống đện, bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới và nâng cấp.

Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án nhà máy.

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.

Được các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm hổ trợ nhanh nắm bắt công việc.

Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Bộ Phận Dự Án giao.

Tuyển dụng phổ biến

Lương từ  9tr - 15tr thỏa thuận theo năng lực, có nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Đọc và hiểu bản vẽ điện và điện điều khiển.

Sử dụng tốt phần mềm Auto cad 2D, triển khai bản vẽ thi công.

Có khả năng thiết kế hệ thống đện, bố trí sơ đồ máy móc thiết bị điện và điện điều khiển (layout) cho Dự án mới và nâng cấp.

Giám sát quá trình thi công lắp đặt hệ thống điện và điện điều khiển cho các dự án nhà máy.

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu cho các công trình điện và điện điều khiển của dự án.

Được các kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm hổ trợ nhanh nắm bắt công việc.

Thực hiện các công việc khác khi được Trưởng Bộ Phận Dự Án giao.

(Developer) KỸ SƯ LẬP TRÌNH (12tr-15tr)

Mô tả công việc:

- Dựa vào sourcode có sẵn phát triển thêm tính năng của phần mềm cho các dự án mới, bảo trì phần mềm.

- Tổ chức cơ sở dữ liệu như: MSSQL, Oracle, MySQL, Azure.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trình độ đại học, chuyên ngành về lập trình.

- Kinh nghiệm làm việc: Mới ra trường hoặc kinh nghiệm 1 năm

- Lập trình thành thạo về ngôn ngữ: C# (.NET) 2. Java (Optional) 3. Database (Microsoft SQL Database)

- Biết tổ chức cơ sở dữ liệu, truy vấn chuyên sâu.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin, tiếng anh giao tiếp basic