04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Sửa đổi Bảng điều khiển Wisconsin.

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống MV & LV và Bảng điều khiển dòng.

Cung cấp hệ thống máng cáp, cáp, tủ phân phối

Dịch vụ thiết kế & cung cấp.

Sửa đổi bảng điều khiển, cung cấp và lắp đặt cáp

Cung cấp Cáp & Nhân công cho T&C

Lắp đặt tủ phân phối điện cho Nestle Việt Nam.

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM; Thứ Bảy, 08:00 AM - 12:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Dự án gần đây

Kết nối máy móc và cảm biến về năng lượng / tiện ích, số hóa hướng dẫn công việc và cuối cùng là triển khai MES.

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Sửa đổi Bảng điều khiển Wisconsin.

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống MV & LV và Bảng điều khiển dòng.

Dự án phổ biến

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Cung cấp, lắp đặt và vận hành

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera

Kết nối máy móc và cảm biến về năng lượng / tiện ích, số hóa hướng dẫn công việc và cuối cùng là triển khai MES.