04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Cung cấp, lắp đặt và vận hành

Thiết kế, lắp ráp bảng điều khiển MSB

Thiết kế, lắp ráp bảng MCC
Cài đặt, kết nối và vận hành

Cung cấp UPS (2 UPS đang chạy với dự phòng nóng)
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Thiết kế, lắp ráp bảng điều khiển PLC
Lập trình
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Thiết kế, cung cấp tất cả các giá đỡ, thang cáp, máng cáp

Liên hệ

  • 04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
  • Thứ Hai-Thứ Sáu, 08:00 AM - 05:00 PM

  • +84 983 092 393
Liên hệ

Kinh nghiệm gần đây

Kết nối máy móc và cảm biến về năng lượng / tiện ích, số hóa hướng dẫn công việc và cuối cùng là triển khai MES.

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Nâng cấp hệ thống PLC và hỗ trợ tự động hóa.

Sửa đổi Bảng điều khiển Wisconsin.

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống MV & LV và Bảng điều khiển dòng.

Kinh nghiệm phổ biến

Cung cấp hệ thống máng cáp, cáp, tủ phân phối

Thiết kế, lập trình hệ thống SCADA
Cài đặt, thử nghiệm và vận hành

Cung cấp hệ thống điện và hỗ trợ tự động hóa.

Thiết kế, lắp ráp bảng điều khiển MSB

Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera