04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

QUỐC VIỆT là đại lý phân phối và bảo hành/ dịch vụ chính thức của biến tần, khởi động mềm Danfoss

QUỐC VIỆT là nhà tích hợp hệ thống chính thức của Rockwell Automation, sử dụng sản phẩm PLC Allen Bradley

QUỐC VIỆT là nhà cung cấp các giải pháp/ tích hợp tự động của Cognex

QUỐC VIỆT là đối tác phân phối và tích hợp giải pháp của Pilz

QUỐC VIỆT là đại lý phân phối chính thức hộp số động cơ của Benzlers- Thụy Điển