Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/Controller/ServiceController.php, line 20]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/Controller/ServiceController.php, line 29]
Notice (8): Trying to get property of non-object [APP/Controller/ServiceController.php, line 32]
Quoc Viet
04, Đường Cao Duc Lan.,Phường An Phu, TP Thủ Đức
Mon-Fri 08:00 AM - 05:00 PM, Sat-Sun

Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền và hệ thống đo lường.

Hệ thống giám sát năng lượng. Hệ thống trạm bơm nước.

Bộ điều khiển lập trình Allen Bradley, màn hình tương tác, hệ thống điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu.

Hệ thống điện thoại, Mạng, Báo Cháy, Cấp nước.

Hệ thống chuyển đổi nguồn tự động máy phát điện và lưới điện - ATS, Hệ thống hòa đồng bộ

Hệ thống máng cáp, dây cáp nguồn