Hỗ Trợ

Mr. Trần Phương

Vice Director

 

Di Động: 0976.222.987

Email: tran.phuong@quocviet.com.vn

Mr. Lê Thanh Bình

Sales Engineer

 

Di Động: 0973.768.841

Email: lethanh.binh@quocviet.com.vn

Mr. Võ Xuân Cảnh

Sales Engineer

 

Di Động: 0977.246.493

Email: voxuan.canh@quocviet.com.vn

Lương Duy Khánh

Sales Engineer

 

Di Động: 0977.290.896

Email: luongduy.khanh@quocviet.com.vn