Tuyển Dụng

Thông Tin Tuyển Dụng

 

Hiện tại Công ty Quốc Việt hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

 

 

STT Vị Trí Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
1 Sales Engineer Tp. HCM 31-05-2017