DỊCH VỤ
Tích hợp hệ thống Allen-Bradley PLC, RSView32/FactoryTalkView/Wonderware HMI, SCADA
Hệ thống tự động điều khiển dây chuyền và hệ thống đo lường
Hệ thống giám sát năng lượng, hệ thống bơm nước
Tủ điều khiển MCC
Hệ thống cấp thoát nước, báo cháy, mạng, tổng đài
Tủ điện phân phối hạ thế
Hệ thống biến áp, máy phát điện và tụ bù công suất
Hệ thống HVAC
Hệ thống ATS, Hệ thống đồng bộ