SẢN PHẨM
Biến tần PowerFlex 400 AC

PowerFlex® 400 AC Drives are optimized for control of commercial and industrial fans and pumps… Continue reading

Biến tần PowerFlex 755

Dòng biến tần PowerFlex® 755 AC Drives sử dụng đơn giản, ứng dận linh hoạt và hiệu suất biến tần cao. Rất nhiều ứng dụng được điều khiển tương ứng với mô dun mở rộng: bơm, quạt và băng tải,… đặc biệt biến tần còn tích hợp tính năng safety. Continue reading

Biến tần PowerFlex 753

PowerFlex® 753 AC Drives are cost-effective and easy to use in general purpose applications requiring safety features…. Continue reading

Biến tần PowerFlex 700H

PowerFlex® 700H High Power AC Drives provide excellent torque at low speeds for demanding speed-control applications. They support configurable control modes for a wide variety of applications… Continue reading

Biến tần PowerFlex® 700L

PowerFlex® 700L AC Drives offer either PowerFlex 700 Vector Control or PowerFlex 700S Control on a fully regenerative, liquid-cooled power structure… Continue reading

Biến tần PowerFlex® 700S

PowerFlex® 700S AC Drives offer optimized integration for the most demanding stand-alone, coordinated drive control and drive system applications… Continue reading

Biến tần PowerFlex® 700

PowerFlex® 700 AC Drives are available in a wide range of horsepower ratings. These drives control three-phase induction motors in applications with requirements ranging from the simplest speed control to the most demanding torque control… Continue reading

Biến tần PowerFlex® 70

PowerFlex® 70 AC Drives are compact packages of power, control, and operator interface designed to meet demands for space, simplicity, and reliability. These drives are easy to integrate and configure… Continue reading

SERIES M – ĐỘNG CƠ LIỀN HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG XOẮN ỐC

Series M – Động cơ liền hộp giảm tốc bánh răng xoắn ốc cung cấp một giải pháp hiệu quả cao và nhỏ gọn để đáp ứng hầu hết các yêu cầu, tiêu chí kỹ thuật đề ra. Continue reading